Webshop

Inloggen
Ergonomie
Op het gebied van de ergonomie komt meer besef van arbeidsrisico’s die zich voordoen en krijgt de preventie van beroepsafwijkingen steeds meer aandacht.  Werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat vormen een serieus probleem in Europa en in andere westerse landen. Het beroep van o.a. tandarts, kaakchirurg, implantoloog etc. kent in dit opzicht een groot risico. De dagelijkse routine staat in direct verband met risicofactoren voor werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat, zoals het werken met een flexie en rotatie in de nek en rug, zeer intensief gebruik van de kleine handmusculatuur en herhaalde precieze en veeleisende verrichtingen*. Zaak is om hier nu en in de toekomst serieus mee om te gaan.

Wat kunt u zelf doen?
Naast een goede ergonomische houding kunt u ervoor zorgen dat de patiënt optimaal in uw behandelstoel ligt. Alleen op deze manier kunt u uw houding goed afstemmen op de uit te voeren behandelingen.

Wat doen de Crescent Kussens?
Crescent kussens zijn speciaal ontwikkeld om een ergonomisch correcte houding van de behandelaar te bevorderen. Door steun en verhoging te geven aan de patiënt, daar waar behandelstoelen dit nalaten. Daarnaast zorgen Crescent kussens ervoor dat de patiënt zich optimaal thuis voelt in de behandelstoel. Geen last van drukpunten, nek- of rugklachten.
* Ned. Tijdschr. Tandheelk. 2005


Prevdent Nederland